Publikacje ekspertów PIHRB:

Wszystkie publikacje własne Instytutu są wydawane na papierze ekologicznym Revive Pure.

Artykuły w mediach oraz komentarze PIHRB

 

ARTYKUŁY W PRASIE I KOMENTARZE

Komentarze/Wpisy na blogach:

WKŁAD W PUBLIKACJE

 

  • Beata Faracik, „Ramy sprawozdawczości”  w sekcji „Standardy raportowania”, w: Liliana Anam i Jacqueline Kacprzak (red.), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla Raportujących. Ministerstwo Gospodarki, Zespół ds. CSR, Grupa Robocza ds. monitorowania trendów CSR, Warszawa 2015 r. (wkład do części dot. standardów raportowania)

 

WYBRANE PUBLIKACJE CZŁONKÓW PIHRB ZWIĄZANE TEMATYCZNIE Z JEGO DZIAŁALNOŚCIĄ LECZ POWSTAŁE PRZED JEGO POWSTANIEM

 O NAS W MEDIACH