The Valuing Respect Project – Developing better ways to measure business respect for human rights.

Prezentacją na NASDAQ w dniu 29 stycznia 2018 r. oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu „The Valuing Respect Project: Developing Better Ways to Measure Business Respect for Human Rights, realizowanego przez Shift we współpracy z trzema partnerami regionalnymi, z których jednym – obok The Centre for Human Rights Uniwersytetu w Pretorii w Afryce Południowej oraz ASEAN CSR Network – jest Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu. Celem projektu jest usprawnienie sposobu wykorzystania informacji i wskaźników umożliwiających efektywną i wiarygodną ocenę poziomu poszanowania praw człowieka przez firmy.

W pierwszym roku projektu odbyły się na czterech kontynentach objętych projektem konsultacje z udziałem zarówno przedstawicieli biznesu jak i innych grup interesariuszy, w tym przedstawicieli NGOs, publicznych funduszy inswetycyjnych, agencji gwarancji kredytowych i agencji kredytów eksportowych. Raport podsumowujący konsultacje –  General Takeaways from 2018 Valuing Respect Multi-Stakeholder Consultations (February 2019) – i zawierający wnioski, stanowił podstawę do działań w roku 2019.
Konsultacjom towarzyszyło szereg bilateralnych i grupowych spotkań i telekonferencji, w tym m.in. z członkami International Advisory Group.

W pierwszym roku projektu wiele uwagi poświęcono także na analizę aktualnego sposobu raportowania kwestii z obszaru praw człowieka przez firmy. Rezultatem są raporty z badań, w tym raport dot. jakości i kompletności raportowania firm notowanych na polskiej GPW –
„The current use of metrics in company human rights reporting. Poland” (prezentacja wyników w Tableau).

Wszystkie raporty są dostępne na stronie projektu tj. valuingrespect.org, ale przede wszystkich wyciągnięte z nich wnioski, z którymi w wersji skróconej można zapoznać się tutaj.

Rok drugi to przede wszystkim dalsze konsultacje – tym razem już oparte o wstępne założenia przyszłych narzędzi. Jedne z nich odbyły się także w Polsce i zgromadziły interesariuszy z całego regionu Europy Środkowo Wschodniej. Raport z niego jest dostępny tutaj.


Rok trzeci to z kolei prezentacja wersji beta poszczególnych narzędzi, ich kalibrowanie oraz pilotaże, z których jeden mieliśmy okazję realizować w Polsce, pod kierunkiem Shift.

Ostatnie 6 miesięcy, które jeszcze przed nami, to przede wszystkim czas na upowszechnienie rezultatów projektu – narzędzi w tym zestawów wskaźników, oraz omówienie podczas webinarów, jak należy je stosować.

A czemu warto? I co sprawia, że wskaźniki i narzędzia wypracowane w projekcie pomagają dokonać znacznie bardziej trafnej ewaluacji efektywności działań podejmowanych w celu zwiększenia poszanowania praw człowieka? Posłuchajcie koordynatora projektu, Marka Hodge.

W realizację projektu zaangażowane były bezpośrednio dwie ekspertki PIHRB: Beata Faracik oraz Agata Mężyńska, współpracująca z PIHRB w tym projekcie szczególnie w zakresie prezentacji analizowanych danych. To nie jedyny polski akcent w projekcie, który otrzymał wsparcie finansowe od Humanity United oraz Norges Bank Investment Managment. Jednym z dwudziestu członków elitarnej International Advisory Group for the Valuing Respect Project został Piotr Kaźmierkiewicz z CDM Pekao.

Archiwum: