Przemówienie RPO nt. biznesu i praw człowieka (Warsztat dla NGOs/26.10.2015)

Prace nad raportem z październikowego warsztatu dla organizacji pozarządowych nt. biznesu i praw człowieka “Plan for a Better Future: Rola NGOs we wdrażaniu Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wypracowaniu Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka” a zorganizowanego pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze w toku,  ale uznaliśmy, że czas przed jutrzejszym Dniem Praw Człowieka wypuścić jedną „jaskółkę” a jest nią przemówienie dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, co Rzecznik Praw Obywatelskich ma do powiedzenia na temat praw człowieka i biznesu, roli jaką powinny odgrywać Krajowe Instytucje Praw Człowieka oraz jakie ma plany odnośnie roli Biura RPO w tym zakresie, zachęcamy do lektury!

Tekst przemówienia dr Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich otwierającego warsztat dla organizacji pozarządowych jest dostępny tutaj.
Inne wypowiedzi RPO w kwestiach z zakresu biznesu i praw człowieka, m.in. na temat potrzeby zwiększenia ochrony osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych czy zwiększenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, znajdziecie także tutaj i tutaj.