Instytut

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest apolityczną i niezależną organizacją pozarządową (zarejestrowaną fundacją z niezależnym Zarządem i Radą Fundacji) działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, a także politykę państwa i ustawodawstwo.

Instytut jako centrum eksperckie chce efektywnie wpływać na przestrzeganie praw człowieka zarówno w kontekście prowadzenia biznesu jak i poprzez oddziaływanie na tworzenie stosownych polityk i regulacji.

Naszym celem jest:

– wzmocnienie kompetencji przedsiębiorstw, by wiedziały czym są prawa człowieka i umiały ich przestrzegać,

– wzmocnienie organizacji pozarządowych aby zwiększyć efektywność ich działania, oraz

– wspieranie administracji publicznej w działaniach skutkujących wprowadzeniem rozwiązań prawnych i praktycznych promujących i wspierających odpowiedzialne postawy przedsiębiorstw.

Działania Instytutu, w tym m.in. badania naukowe, działalność edukacyjno-szkoleniowa i popularyzatorska, a także współpraca z przedstawicielami wszystkich sektorów, mają na celu przyczynić się do zmiany paradygmatu dotyczącego relacji praw człowieka i biznesu, oraz odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji za naruszenia praw człowieka.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu powstał w marcu 2014 r. z inicjatywy jego dwóch fundatorek, Beaty Faracik i Joanny Szymonek, które były prekursorkami działań na rzecz implementacji w Polsce Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka przyjętych jednogłośnie przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r.

Instytut jest zarejstrowany jako fundacja pod nr KRS 0000505623 w XVII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Częstochowie. Posiada także REGON: 243533047 oraz numer NIP: 9492197087.

Dane Osobowe: 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PIHRB można się kontaktować pod adresem e-mail: office@pihrb.org lub listownie na adres fundacji.

Władze Instytutu

Zarząd Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

  • Beata Faracik – Prezeska Zarządu
  • Bartosz Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu

Rada Fundacji

  • Joanna Szymonek – Przewodnicząca Rady Fundacji
  • Tomasz Włodarski – Członek Rady Fundacji
  • Maria Huma – Członkini Rady Fundacji
  • Stanisław Alwasiak – Członek Rady Fundacji

Informacje dodatkowe

  • Księgowość fundacji prowadzi firma MAH – Agnieszka Jagiełło.
  • W latach 2014-2015 księgowość prowadził mgr. Przemysław Przygódzki

Chcesz nam pomóc?

Możesz wesprzeć naszą działalność wpłacając dowolną kwotę na podane poniżej konto wskazując jako cel przelewu: „darowizna na cele statutowe”. Kwotę wpłaconej darowizny fundacja Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu przeznaczy na podstawową działalność statutową. Kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania.
Nr konta: 57 1140 2004 0000 3002 7511 6460