Kim jesteśmy

Co jest naszym celem

 • Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorstw,

  by wiedziały czym są prawa człowieka i umiały ich przestrzegać,

 • Wzmocnienie organizacji pozarządowych

  aby zwiększyć efektywność ich działania,

 • Wspieranie administracji publicznej

  w działaniach skutkujących wprowadzeniem rozwiązań prawnych i praktycznych
  promujących i wspierających odpowiedzialne postawy przedsiębiorstw.

Współpraca

GC_Endorser_BLUE_RGB_GRADIEPolski Instytut Praw Człowieka i Biznesu jest sygnatariuszem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – UN Global Compact.

Nasze raporty za kolejne okresy są dostępne tutaj:

 1. Communication on Engagement: 2014-2016 jest dostępny tutaj,
 2. Communication on Engagment: 2016-2018” jest dostępny tutaj.
 3. Communication on Engagement 2018-2020″ jest dostępny tutaj.
Współpraca naukowa
Koalicje i inicjatywy, których jesteśmy organizacją członkowską: 

 

Zarząd Fundacji

BF-photo (1)

Beata Faracik
Prezeska Zarządu

Bartosz Kwiatkowski
Wiceprezes Zarządu

Eksperci i współpracownicy

Beata Faracik

Prawnik, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), szczególnie w obszarze praw człowieka i biznesu; łącząca doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu…

Joanna Szymonek

Ekspertka z zakresu zarządzania relacjami pracowniczymi, przestrzegania praw człowieka w miejscu pracy, w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warwick…

Agata Mężyńska

Ekspertka z zakresu odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, a w szczególności Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw ponadnarodowych w tym zakresie oraz działalności Krajowych Punktów Kontaktowych OECD…

dr Magdalena Kędzior

Doktor, LL.M, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu-Rzeszowie. Autorka licznych publikacji z zakresu komparatystyki prawniczej, prawa sportowego i prawa…

Anna Szlezinger

Anna rozpoczęła współpracę z Instytutem w maju 2017 r. Absolwentka studiów magisterskich International Economics and Business na Uniwersytecie w Utrechcie. W czasie studiów prowadziła badania z zakresu…

Współpracowali z nami

Beata Chrostek                    Marta Matkowska

Brian Felix                              Patryk Gacka

Paulina Jabłońska

 

Nasi partnerzy

GRUPY EKSPERCKIE

Aktywnie uczestniczymy i dzielimy się swoją wiedzą w grupach eksperckich działających przy ministerstwach odpowiedzialnych za wdrażanie i popularyzację koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego w Polsce:

 • Koordynacja Grupy Roboczej ds. osób świadczących pracę działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego w 2018 r.
 • Udział w pracach zespołu weryfikującego merytorycznie tłumaczenie na język polski Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym – 2017-2018
 • Udział w tłumaczeniu standardu GRI G4 w charakterze członka Komitetu Nadzorującego Tłumaczenie standardu.
 • Udział w pracach Grupy roboczej ds. monitorowania trendów CSR 2014-2016, działającej przy Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanym przez Ministra Gospodarki – wkład w wypracowanie rekomendacji dot. sposobu wdrażania Dyrektywy dot. raportowania informacji niefinansowych oraz opracowanie Poradnika dot. raportowania dla przedsiębiorców.
 • Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołany przez Prezesa Rady Ministrów 2009-2013. Uczestnictwo w grupach roboczych.
 • Koordynacja tłumaczenia i korekta merytoryczna tłumaczenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka.