Sekcje

Sekcja Praw Człowieka w Sporcie

Przewodniczący Sekcji: mec. Stanisław Drozd

 

Sekcja Praw Człowieka w Sporcie działająca w ramach Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu rozpoczęła działalność w 2019 r. Pracami Sekcji kieruje współpracujący z PIHRB ekspert a zarazem pomysłodawca  i inicjator jej powstania – mec. Stanisław Drozda, adwokat i partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Celem sekcji jest promowanie zasad odpowiedzialnego biznesu w sektorze sportowym, poprzez m.in.:

– promowanie wśród przedsiębiorstw chcących inwestować w sport działania w sposób etyczny, transparentny i społecznie odpowiedzialny, oraz poszanowania praw wszystkich uczestników sektora;

– stymulowanie dialogu pomiędzy wszystkim interesariuszami rynku sportowego, w celu m.in. wsparcia rozwiązywania sporów w sektorze i kształcenia etycznych i kompetentnych kadr do zarządzania sportem;

– zapewnienie wsparcia eksperckiego instytucjom państwowym zajmującym się egzekwowaniem prawa w sektorze sportowym.

Trwają prace nad utworzeniem Rady Interesariuszy. Zaproszenia do dołączenia do niej zostały wystosowane zarówno do przedstawicieli zawodników jak i klubów sportowych, działaczy, przedstawicieli biznesu zaangażowanego w sport poprzez sponsoring oraz przedstawicieli administracji publicznej.

Członkowie i członkinie sekcji:

 

Działalność Sekcji: 

W związku z trudną sytuacją sektora sportowego wywołaną pandemią Covid-19 Sekcja Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu, w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłkarzy, Związkiem Zawodowym Koszykarzy i Stowarzyszeniem Zawodników Hokeja na Lodzie wystąpiły do Ministerstwa Sportu z propozycją pilnego zorganizowania wideo-obrad z udziałem wszystkim interesariuszy rynku sportowego – klubów i federacji, a także organizacji zawodniczych, przedstawicieli środowiska trenerskiego, sędziowskiego, a także sponsorów i przedsiębiorców inwestujących w sport. Więcej informacji: tutaj.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]