#Tak było w 2020…

Rok 2021 już się powoli 'rozkręca’ ale zanim zaczniemy Was zapraszać do udziału w zaplanowanych na 2021 r. webinariach i wydarzeniach, czas na skrótowe podsumowanie minionego roku.

Na początek analizy, raporty i artykuły:

W 2020 r. zakończyły się także prace nad poradnikiem dla biznesu – zawierającym konkretne narzędzia – wypracowanym w w szerokim gronie interesariuszy w ramach Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę przy MFFIPR, którą mieliśmy przyjemność i wyzwanie koordynować:

Download images

Wsparliśmy ekspercko także opracowanie dwóch publikacji The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), tj. „Normative Framework Guide – Responsibility of Businesses Concerning Human Rights, Labour Exploitation and Human Trafficking” oraz „Navigating through your supply chain. Toolkit for prevention of labour exploitation and trafficking.

Byliśmy także obecni w prasie branżowej i na portalach dedykowanych problematyce odpowiedzialnego biznesu:

Ponadto, prezeska PIHRB, Beata Faracik, która na co dzień jest członkiem panelu redaktorskiego sekcji Developments in the fieldBusiness and Human Rights Journal, została jedną z redaktorów wydania specjalnego Business and Human Rights Journal (Cambridge University Press) planowanego na rok 2023, a dedykowanego sytuacji i wyzwaniom w obszarze biznesu i praw człowieka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Konferencje i warsztaty

Choć brakowało nam bezpośredniego kontaktu, pozytywną stroną ograniczeń było to, że wersja online różnych wydarzeń znacznie „skróciła” odległości a wnioski oraz rekomendacje z naszych analiz i opracowań dot. tego warto zmienić by świat biznesu był bardziej przyjazny ludziom, miały okazję wybrzmieć nie tylko w Polsce ale i innych krajach UE, Ukrainie, Meksyku czy Korei.

Przedstawiliśmy je bowiem m.in. :

  • na sesji trzech komisji Parlamentu Europejskiego (DROI, JURI, INTA) poświęconej regulacjom z zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka, gdzie zaprezentowano wspólną analizę PIHRB i Uniwersytetu w Erlangen pt. „Human Rights Due Diligence Legislation – Options for the EU. Substantive Elements of Potential Legislation on Human Rights Due Diligence” (Bruksela, 22.06.2020);
  • w ramach Conference Roundtable na 6th Global Business and Human Rights Conference, (Monterey, Meksyk, 4.09.2020);
  • na IV Kharkiv International Legal Forum – Business and Human Rights Forum organizowanym przez Uniwersytet im. J. Mądrego w Charkowie wraz z partnerami m.in. PIHRB, Charków, (Ukraina, 23-24 września 2020), które zyskało już status regionalnego wydarzenia;
  • na World Human Rights Cities Forum 2020 w Gwangju Metropolitan City, Korea Południowa gdzie zaprezentowaliśmy wspólnie z Divercity+ artykuł pt. „Redefined VUCA as the urban response to the post-COVID paradigm” (Gwangju, Korea Południowa, 8.10.2020);
  • na 1st Regional Forum on Business and Human Rights in Eastern Europe and Central Asia, organizowanym przez UNDP I OHCHR (Istanbul/Kijów, 23-25.11.2020) gdzie głosy naszych ekspertek wybrzmiały zarówno w panelu dotyczącym gender oraz panelu dot. przeciwdziałania pracy przymusowej i handlowi ludźmi w EŚW;
  • podczas konferencji organizowanej przez Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu z okazji 20-lecia zapewniania przez Sieć KPK OECD dostępu do środków zaradczych (Warszawa, 3.12.2020);
  • w ramach MFF Watch Docs 2020 zabraliśmy głos w debacie online na temat tego kto rządzi rozmową o ekologii?

… i pewnie jeszcze sporo by wymieniać.

Zorganizowaliśmy też webinar z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicielki MFFIPR oraz wiceprezesa PIHRB pt. „Razem przeciwko łamaniu praw człowieka. Krajowy Plan Działania dot. Biznesu i Praw Człowieka – co dalej?” (2 lipca 2020 r.), poświęcony m.in. efektywności wdrażenia aktualnego Krajowego Planu Działań dot. Biznesu i Praw Człowieka (dalej KPD) i tego jakie kwestie powinny zostać ujęte w 2. KPD na 2021-2024. Webinar był też okazją do oficjalnej prezentacji raportu PIHRB Report Series 1/2020 „Podstawowa analiza obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw.”

Współorganizowaliśmy m.in.:

  • Seminarium pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne jako element społecznej odpowiedzialności uniwersytetów” zorganizowane przez Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” we współpracy z IGO i „Le Monde Diplomatique edycja polska” wraz ze współorganizatorami – PIHRB, UP im. KEN w Krakowie i Electronics Watch (18 czerwca 2020)
  • Warsztat „Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej – narzędzia dla firm” zorganizowany we współpracy przez MFFIPR, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Grupę Roboczą ds. relacji z osobami świadczącymi pracę. Nagranie jest dostępne na YouTube (Warszawa, 28.10.2020)
  • Sesję dotyczącą praw człowieka w biznesie w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach Forum ONZ nt. Biznesu i Praw Człowieka. Sesję współorganizowaliśmy z UN OHCHR oraz Uniwersytetem im. J. Mądrego w Charkowie (ONZ, Genewa, 18.11.2020).

Przyczyniliśmy się do powstania Central & Eastern European Business & Human Rights Association, które mamy nadzieję, zapoczątkuje silną współpracę i peer-to-peer learning w regionie.

Zainspirowałyśmy i wspierałyśmy wraz z Divercity+ tzw. D&I Roundtable, a także kolejną edycję wieloczłonowego projektu ELSA Poland „Right2Be Forum, jako mocno zaangażowany w to działanie wyłączny patron merytoryczny.

Wreszcie, już w grudniu nasza ekspertka prowadziła warsztaty dla pracowników OBWE na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi i pracy przymusowej poprzez odpowiedzialne zamówienia publiczne (podziękowania dla dr Agata Rudnicka-Reichel za wsparcie w warstwie interaktywnej!), oraz opracowała we współpracy ze Zrinka Percic dodatkowy moduł szkoleniowy.

A przed nami ciekawy i oby też przyjazny 2021 🙂