Prezeska PIHRB w gronie edytorów czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” publikowanego przez Cambridge University Press.

Z przyjemnością informujemy, że Beata Faracik, prezeska instytutu, została zaproszona do grona członków panelu edytorów sekcji „Developments in the Field czasopisma naukowego „The Business and Human Rights Journal” Cambridge University Press.

To dla nas duże wyróżnienie, będące wyrazem docenienia naszej wiedzy i działań na rzecz kształtowaniu ram prawnych i polityk istotnych z punktu wiedzenia praw człowieka i biznesu.