PIHRB na Warsaw Humanitarian Expo 2019, 11. 06.2019

W dniu 11 czerwca 2019 r. w ramach Warsaw Humanitarian Expo w w sali C Ptak Expo, odbyła się dyskusja panelowa pt. „Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka, czyli jak wspierać poszanowanie praw człowieka i nie przyczynić się do kryzysu humanitarnego” zorganizowana przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), Fundację Światło dla Afryki oraz Fundację Lex Nostra. W czasie panelu omówione zostały wyzwania stojące przed biznesem w przypadku zagranicznych inwestycji w krajach Globalnego Południa a w szczególności w Afryce.

Omówiona została perspektywa biznesowa, lokalnych społeczności, szansy i wyzwania związane z poszanowaniem praw człowieka w biznesie, również w sytuacjach konfliktu zbrojnego w oparciu o wytyczne przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ, które stanowią kluczowe narzędzie w regulowaniu kwestii poszanowania praw człowieka przez biznes.  Paneliści, w oparciu o własne doświadczenia dyskutowali o tym, kiedy wycofać się z kraju objętego konfliktem, jakie role odgrywają organizacji pozarządowe w realizowaniu inwestycji i jakie procesy oraz narzędzia mogą zmniejszać ich negatywny wpływ na lokalną społeczność i środowisko.