Seminarium 30.06.: Nowe regulacje UE dot. należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wyzwanie czy szansa dla polskich firm?

PROGRAM PDF

Nagranie seminarium (wersja oryginalna): YouTube

Już 30 czerwca br. w godzinach 10.00 – 13.00 zapraszamy Państwa na seminarium zorganizowane w formule online, poświęcone problematyce należytej staranności w obszarze praw człowieka i wpływu na środowisko naturalne oraz powiązanej z nią odpowiedzialności przedsiębiorstw za ewentualne naruszenia. Regulacje planowane w tym obszarze na poziomie europejskim mogą stanowić zarówno szansę jak i wyzwanie, czy wręcz ryzyko dla polskich firm i ich konkurencyjności. Jednak dotychczas w Polsce ich proponowany zakres nie był poddany w Polsce szerszej debacie publicznej. Wydarzenie organizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznes ma na celu zapoczątkowanie takiej dyskusji.

Dlaczego jest ona potrzebna?

Pandemia COVID-19 uwidoczniła kruchość podstawowych wartości na świecie, jednocześnie dramatycznie zwiększając ryzyko łamania praw człowieka, między innymi pracy przymusowej i pracy dzieci. Liczne są głosy, że należyta staranność przedsiębiorstw pomoże zapewnić, by sektor prywatny nie powodował i nie przyczyniał się do przyszłych kryzysów, a także by był lepiej przygotowany na globalne wstrząsy w przyszłości. Parlament Europejski odgrywa w tym procesie istotną rolę. 10 marca br.  przyjął sprawozdanie Komisji Prawnej (JURI) Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Due Diligence & Corporate Accountability, 2020/2129(INL), zawierające projekt przyszłej dyrektywy w tym zakresie (streszczenie). Z tego powodu chcemy przybliżyć polskim decydentom, interesariuszom oraz szerszej opinii publicznej tę problematykę, szczególnie, że już wkrótce, po zapowiedzianej publikacji projektu dyrektywy przez Komisję Europejską (DG Justice), rozpoczną się prace w Radzie i istotne jest, aby ułatwić możliwość włączenia się w tę dyskusję wszystkim zainteresowanym.

Nasze zaproszenie do udziału w webinarium przyjęła już posłanka sprawozdawczyni Lara Wolters, autorka Sprawozdania zawierającego zalecenia dla Komisji dotyczące należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw (2020/2129(INL)) w JURI.

Do dyskusji zaprosiliśmy także polskich posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących różne grupy polityczne oraz ekspertów, którzy przedstawią perspektywę inwestorów, firm notowanych na giełdzie, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzenie będzie mieć formę webinarium, którego zarejestrowani uczestnicy będą mogli brać w nim czynny udział. Będzie także transmitowane na żywo na profilu Facebook @epwarszawa oraz na profilu PIHRB.

Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie na język angielski i polski.

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM:

10.00-10.10 – Powitanie uczestników_uczestniczek – Jacek Safuta, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego (PE) w Polsce, Beata Faracik, Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

10.10-10.20 – Wprowadzenie merytoryczne do tematu seminarium  –  Beata Faracik, Prezeska PIHRB

10.20 – 11.20    Należyta staranność i odpowiedzialność – regulacje na poziomie Unii Europejskiej
i na poziomie krajowym

  • Zalecenia Parlamentu Europejskiego

Lara Wolters, posłanka do Parlamentu Europejskiego (S&D, JUST), sprawozdawczyni PE ds. należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Q&A

Janina Ochojska, posłanka do Parlamentu Europejskiego (EPL, DROI). Q&A

  • Działania Komisji Europejskiej

Zsofia Kerecsen, Team Leader (of the corporate governance team), Company law Unit, DG JUST, Komisja Europejska

  • „Das Lieferkettengesetz” czyli słów kilka o niemieckiej ustawie dot. należytej staranności w łańcuchu dostaw i jej potencjalnym wpływie na regulacje unijne

prof. Markus Krajewski, Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Uniwersytecie im. Friedricha Alexandra w Erlangen-Nürnberg.  Q&A

11.20 – 11.30  przerwa

11.30 – 12.45 – Co regulacje unijne oznaczają dla polskich przedsiębiorstw? Panel ekspercki:

  • Piotr Biernacki, Prezes Fundacji Standardów Raportowania, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
  • Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału ds. Polityki Gospodarczej oraz Funduszy Strukturalnych Centrala OPZZ
  • Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor Fundacji Frank Bold (Polska), wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu
  • dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska, Ekspertka Prawa Pracy, Federacja Przedsiębiorców Polskich; wykładowca, Uniwersytet Warszawski  
  • dr Robert Sroka, Dyrektor ds. ESG, Abris Capital Partners; wykładowca,  Akademia Im. L. Koźmińskiego

Moderacja: Beata Faracik, Współzałożycielka i prezeska zarządu Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu.

12.45 – 12.55 – Q&A uczestników_uczestniczek

12.55 -13.00-  Zakończenie seminarium.

Link do formularza zgłoszeniowego – tutaj.