CEE focused Special Issue of the BHRJ – Call for papers. Deadline – 15 October 2021

Czas aby problematyka i praktyka praw człowieka w biznesie zagościła na dobre w EŚW, a perspektywa EŚW w dyskusjach nie tylko naukowych na ten temat.

Zachęcamy zatem do zgłaszania artykułów (w języku angielskim) do specjalnego wydania Business & Human Rights Journal (2023).

Nad specjalnym numerem tego cenionego i wysoko notowanego czasopisma naukowego czuwać będzie grono doskonale znających region ekspertek i ekspertów, w tym obok dr. Олена Уварова, dr Jerneja Letnar Černiča oraz Dr Rutvicy Andrijasevic, także prezeski PIHRB – Beata Faracik.

Termin zgłoszeń – 15 październik!

Szczegółowy Call for Papers w linku https://www.cambridge.org/core/blog/?p=44222 .


It is time for BHR theory and practice to finally get fully on the agenda in Central and Eastern Europe, and for the CEE perspective to start being included in the global discussions on this topic. Therefore we have the pleasure of inviting all interested – both academic scholars and practitioners to contribute to the special issue of the Business and Human Rights Journal (2023). The special issue will be supervised by a group of respected guest-editors from the region – dr Олена Уварова, Jernej Letnar Černič, Dr Rutvica Andrijasevic and Beata Faracik, co-founder and president of PIHRB.
Call for papers can be found on the Cambridge website and the deadline is set for October 15th!


All details can be found at: https://www.cambridge.org/core/blog/?p=44222@